Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2017

A világ világossága

Kép
Tekintsünk mi is Rá!
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Misére öltözve

Kép
"A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, és aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük." (Bölcs 6, 12-16)

Az igazi romantika nyomában - a folytatás

Kép
Kezdem azt hinni, a női lélek fogékonysága a romantikára teljesen más természetű, mint azt eddig gondoltam. Nem egyszerű sajátosság, amit kihasználnak az erre építő irodalmak és vizuális tartalmak. Valami olyan, ami mély rétegében tartozik nőiségünkhöz - így Isten ajándéka. Ebben a bejegyzésben folytatjuk gondolat-utazásunkat a valódi romantika nyomában.

Az előző bejegyzésemben azt fejtegettem, hogyan elégítjük ki a romantika iránti éhségünket, és hogy ez milyen veszélyekkel jár olykor.
De miért kívánna Isten olyasmit plántálni belénk, ami örök kísértésre van ítélve bennünk? Miért olyan nehéz eligazodni a romantika keresése közben? Miért vágyódunk rá egyáltalán sokszor olyan mérhetetlenül és betöltetlenül?
Mielőtt ezekre a kérdésekre megadnám saját magam által talált válaszaimat, tennék még egy kis kitérőt a vizuális és irodalmi romantika felé. Megfigyeltem ugyanis egy sajátosságot az animék, mangák, manhwák világában. (De lehet, nem csak itt van jelen, hanem más alkotásokban is.) Nem…

Halloween helyett igazi keresztény ünnep az egész családak, közösségnek: a Fény éjszakája

Kép
Egyszer már írtam a Cor et Lumen Christi közösség kezdeményezéséről, a Fény éjszakájáról.
Azóta pár év és jó sok víz lefolyt a Dunán. A Halloween egyre népszerűbb lett hazánkban, pedig ennek az ünnepnek a hatásai komolyan negatívak. Ezt a cikket is ajánlom elolvasásra. (Katt a mondatra a Halloween - Keresztény szemmel c. cikk elolvasásához.) Nagyon jól érzékelteti az aspektusait és hatásait. Mindezek mellett jó érvek hangzanak el benne.
Most, hogy a gyerekeim szinte mindenhonnan (mesék, hirdetések), még a katolikus intézményekbe járó társaiktól is értesülnek létéről és a "buliról", amit jelent, nem csak el kellett ismételnünk, amit megbeszéltünk róla, ideje volt, hogy valami kitöltse azt az űrt, amit az jelent, hogy a Halloweent ünneplő társaikhoz képest kimaradnak valamiből.
És ekkor láttam Damian Stayne (Cor et Lumen Christi közösség vezetője) Facebook oldalán az alábbi videót: ők hogyan valósították meg a Fény éjszakája kezdeményezését.
Aki tud angolul, annak melegen aján…

Az igazi romantika nyomában

Kép
Kezdem azt hinni, a női lélek fogékonysága a romantikára teljesen más természetű, mint azt eddig gondoltam. Ezért most egy kis gondolat-utazásra invitállak, kedves Olvasóm, a romantika nyomában. Keresve a gyökerét és a valódi romantikát.  

Lánykoromban és most is nagyon vonzódom a romantikus történetekhez. Jane Austen, Charlotte Brontë, különböző lányos képregények, rajzfilmek, sorozatok és persze nagy romantikus filmek és megfilmesített regényadaptációk... Ez mind a terítéken van, és a lelkem sokszor éhesen veti rá magát ezekre a lelki "csemegékre".  Egész műfajok és iparágak épülnek arra, hogy a hozzám hasonló lelki éhséget kielégítsék. Persze sokszor gyors kajával és méreggel. Vagyis olyan tartalommal, ami rombolóan hat a lélekre. Az olcsó "romantikus" regények valójában nőkre specializálódott, vizualizálható pornók, melyet általában zseniális kerettörténetekben képesek eladni a "lényegi" tartalmukat. Jó példa erre Diana Gabaldon regénysorozata, az Out…

Misére öltözve

Kép
"Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd intelmeimet.Ha azt mondom az istentelennek: Istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt hal ugyan meg, de vérét tőled kérem számon.Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.Te meg emberfia, mondd meg Izrael házának: Azt mondogatjátok: "Gonoszságaink és bűneink ránk nehezednek, elveszünk miattuk. Hogy is maradhatnánk életben?" (Ez 33, 7-10)Nem tehetek róla, ez fogott meg a legjobban. A prófétai hivatás sújos felelőssége. Isten felkeni prófétáját Szentlelkével, és az isteni elhivatás és kegyelem, amit kapott, egyben nehéz felelősség is. Nem élni azzal, amire Isten hív - romlásunkra van. Mint a szolga, aki kapott talentumát elásta...
Érdekes az áthallás az "Emberfia" szó miatt. …

Misére öltözve

Kép
"Vagy nem tud­já­tok, hogy akik Krisz­tus Jé­zus­ban meg­ke­resz­tel­ked­tünk, az ő ha­lá­lá­ban ke­resz­tel­ked­tünk meg?
A ke­reszt­ség­ben ugyan­is el­te­met­kez­tünk vele együtt a ha­lál­ba, hogy mi­ként Krisz­tus az Atya di­cső­sé­ge ál­tal fel­tá­madt a ha­lál­ból, úgy mi is az élet új­don­sá­gá­ban jár­junk." (Róm 6,3-4)

Misére öltözve

Kép
"Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az Eljövendőnek előképe.
A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra." /Róm 5, 13-15/
A sötét türkiz pamut ujjatlant már láthattad mással párosítva. A szoknya kb. 8 éve megvan. Eredetileg fekete-törtfehér volt, de egy-két éve felújítottam némi textilfilc segítségével. (Szeretek egy-két kedvenc darabot felújítani és újrahasznosítani.) Kötött csipke boleró törtfehér színben. Szokásos táska és smaragdzöld kendő. A kék szandál születésnapi ajándék volt, ritka kényelmes és jó minőségű.

Misére öltözve

Kép
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él." (Jn 6, 51-58) Kedvenc pöttyös bézs felsőm, sötétkék ceruzaszoknyám, taupe magassarkúm van rajtam, szokásos halvány türkizkék táskámmal. Sötétkék, kényelmes pamutkardigánnal, am…

Vasárnapi misére öltözve

Kép
Az egy­be­gyűl­tek erre meg­kér­dez­ték: "Uram, mos­ta­ná­ban ál­lí­tod hely­re Iz­ra­el or­szá­gát?" "Nem tar­to­zik rá­tok - fe­lel­te -, hogy is­mer­jé­tek az idő­pon­to­kat és a kö­rül­mé­nye­ket. Eze­ket az Atya szab­ta meg sa­ját ha­tal­má­ban. De meg­kap­já­tok a Szent­lé­lek rá­tok le­szál­ló ere­jét, és ta­nú­im lesz­tek Je­ru­zsá­lem­ben, s egész Jú­de­á­ban és Sza­ma­ri­á­ban, sőt egé­szen a föld vég­ső ha­tá­rá­ig." (ApCsel 1, 1-7) Fekete-fehér mintás nyári ruha, királykék karcsúsított kardival, lila kendővel, szürke, alacsony sarkú virágos cipővel, szokásos táskámmal.

Misére öltözve

Kép
"Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad." (Jn 14, 15-16) A sötétkék kényelmes, de elegánsvonalú kardim alatt sötét türkizzöld, pamut, ujjatlan. Alatta fehér Monsoon szoknya, színes, geometrikus mintával, szürke, virágos, alacsony sarkú cipővel. A kezemben a szokásos táska és egy smaragdzöld stóla szabású kendő.

Misére öltözve

Kép
Kék-fehér-mentazöld Monsoon selyemruha, királykék karcsúsított kardigán, smaragdzöld kendő, halvány türkizkék táska és taupe magassarkú.  Kedves Olvasóm!
Újdonság a blogon!  Sok külföldi keresztény bloggernő osztja meg a templomba járó öltözékét, hogy inspirálja a méltóságtudatos öltözködésre keresztény nőtársait. Nekem tetszik ez a kezdeményezés. Úgy döntöttem, meghonosítom a blogon.  No nem magamutogatásból. Egyszerűen csak ötletadásból. Íme ez az első vasárnapi kép.  A csodálatos mintás selyemruha Monsoon márkájú, a királykék kardigánnal és a smaragdzöld kendővel együtt mind turkálókból kerültek a tulajdonomba. A táska egy leárazáskor féláron jutott birtokomba, a cipő teljes áron, de jó befektetés (sok mindenhez megy). Szóval nem egy költséges ruházat. Én főleg turkálóból szerzem a ruhatáramat, de azért akad, amire befektetésként szánok nagyobb összeget.  A mai miséről a kedvenc evangéliumi részeim:  "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. [...] Senki se juthat el az Atyához…