Bejegyzések

Misére öltözve

Kép
"A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, és aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük." (Bölcs 6, 12-16)

Az igazi romantika nyomában - a folytatás

Kép
Kezdem azt hinni, a női lélek fogékonysága a romantikára teljesen más természetű, mint azt eddig gondoltam. Nem egyszerű sajátosság, amit kihasználnak az erre építő irodalmak és vizuális tartalmak. Valami olyan, ami mély rétegében tartozik nőiségünkhöz - így Isten ajándéka. Ebben a bejegyzésben folytatjuk gondolat-utazásunkat a valódi romantika nyomában.

Az előző bejegyzésemben azt fejtegettem, hogyan elégítjük ki a romantika iránti éhségünket, és hogy ez milyen veszélyekkel jár olykor.
De miért kívánna Isten olyasmit plántálni belénk, ami örök kísértésre van ítélve bennünk? Miért olyan nehéz eligazodni a romantika keresése közben? Miért vágyódunk rá egyáltalán sokszor olyan mérhetetlenül és betöltetlenül?
Mielőtt ezekre a kérdésekre megadnám saját magam által talált válaszaimat, tennék még egy kis kitérőt a vizuális és irodalmi romantika felé. Megfigyeltem ugyanis egy sajátosságot az animék, mangák, manhwák világában. (De lehet, nem csak itt van jelen, hanem más alkotásokban is.) Nem…

Halloween helyett igazi keresztény ünnep az egész családak, közösségnek: a Fény éjszakája

Kép
Egyszer már írtam a Cor et Lumen Christi közösség kezdeményezéséről, a Fény éjszakájáról.
Azóta pár év és jó sok víz lefolyt a Dunán. A Halloween egyre népszerűbb lett hazánkban, pedig ennek az ünnepnek a hatásai komolyan negatívak. Ezt a cikket is ajánlom elolvasásra. (Katt a mondatra a Halloween - Keresztény szemmel c. cikk elolvasásához.) Nagyon jól érzékelteti az aspektusait és hatásait. Mindezek mellett jó érvek hangzanak el benne.
Most, hogy a gyerekeim szinte mindenhonnan (mesék, hirdetések), még a katolikus intézményekbe járó társaiktól is értesülnek létéről és a "buliról", amit jelent, nem csak el kellett ismételnünk, amit megbeszéltünk róla, ideje volt, hogy valami kitöltse azt az űrt, amit az jelent, hogy a Halloweent ünneplő társaikhoz képest kimaradnak valamiből.
És ekkor láttam Damian Stayne (Cor et Lumen Christi közösség vezetője) Facebook oldalán az alábbi videót: ők hogyan valósították meg a Fény éjszakája kezdeményezését.
Aki tud angolul, annak melegen aján…

Az igazi romantika nyomában

Kép
Kezdem azt hinni, a női lélek fogékonysága a romantikára teljesen más természetű, mint azt eddig gondoltam. Ezért most egy kis gondolat-utazásra invitállak, kedves Olvasóm, a romantika nyomában. Keresve a gyökerét és a valódi romantikát.  

Lánykoromban és most is nagyon vonzódom a romantikus történetekhez. Jane Austen, Charlotte Brontë, különböző lányos képregények, rajzfilmek, sorozatok és persze nagy romantikus filmek és megfilmesített regényadaptációk... Ez mind a terítéken van, és a lelkem sokszor éhesen veti rá magát ezekre a lelki "csemegékre".  Egész műfajok és iparágak épülnek arra, hogy a hozzám hasonló lelki éhséget kielégítsék. Persze sokszor gyors kajával és méreggel. Vagyis olyan tartalommal, ami rombolóan hat a lélekre. Az olcsó "romantikus" regények valójában nőkre specializálódott, vizualizálható pornók, melyet általában zseniális kerettörténetekben képesek eladni a "lényegi" tartalmukat. Jó példa erre Diana Gabaldon regénysorozata, az Out…

Misére öltözve

Kép
"Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd intelmeimet.Ha azt mondom az istentelennek: Istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt hal ugyan meg, de vérét tőled kérem számon.Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.Te meg emberfia, mondd meg Izrael házának: Azt mondogatjátok: "Gonoszságaink és bűneink ránk nehezednek, elveszünk miattuk. Hogy is maradhatnánk életben?" (Ez 33, 7-10)Nem tehetek róla, ez fogott meg a legjobban. A prófétai hivatás sújos felelőssége. Isten felkeni prófétáját Szentlelkével, és az isteni elhivatás és kegyelem, amit kapott, egyben nehéz felelősség is. Nem élni azzal, amire Isten hív - romlásunkra van. Mint a szolga, aki kapott talentumát elásta...
Érdekes az áthallás az "Emberfia" szó miatt. …

Misére öltözve

Kép
"Vagy nem tud­já­tok, hogy akik Krisz­tus Jé­zus­ban meg­ke­resz­tel­ked­tünk, az ő ha­lá­lá­ban ke­resz­tel­ked­tünk meg?
A ke­reszt­ség­ben ugyan­is el­te­met­kez­tünk vele együtt a ha­lál­ba, hogy mi­ként Krisz­tus az Atya di­cső­sé­ge ál­tal fel­tá­madt a ha­lál­ból, úgy mi is az élet új­don­sá­gá­ban jár­junk." (Róm 6,3-4)