Intimitás a keresztény kapcsolatban 7. - Második esély

Mint már egyszer említettem, a tisztaság testi-lelki értelemben vett abszolút jó. Olyan dolog, amit Isten azért kér tőlünk mert szeret minket, és tudja, mi a legjobb nekünk. És mivel abszolút érték, ezért nem szűnik meg akkor sem annak lenni, ha mégis elveszítjük azt. Attól még az marad. (Nem függ attól, kitágítjuk-e a lelkiismeretünket, vagy hogy korrumpáljuk a tudatunkat.)
Mint írtam, ugyan fizikálisan nem vissza nyerhető az érintetlenség (ami meg műtéti úton elérhető, az a megcsúfolása az egésznek), de lelki jó szempontjából mégis ismét a miénk lehet, ha készek vagyunk a jó elveket nem feladni és síkra szállni érte. A kegyelem ismét megkapható Istentől. És Ő kész adni áldását azoknak, akik az Ő útjain akarnak járni.

Nagyon sok oka lehet annak, hogy egy pár eljut odáig, hogy a második tisztaság útját választja.
Természetesen vannak olyan párok, akik fontosnak tartott elsődleges tisztaságukban elbuktak - mert óvatlanok voltak, vagy mert játszottak a tűzzel - és így a másodlagos tisztaság felé fordulnak, mert az abszolút jóhoz igazodnak.
Vannak olyan párok is, ahol eredetileg nem tartották fontosnak a tisztaság őrzését, csak később vált fontossá ez a gondolat a kapcsolatukban, egy nagyobb felismerést követően. Természetesen azok a párok is ráléphetnek erre az útra, ahol egyik fél kezdettől fogva a szexualitás megélését a kapcsolatban elengedhetetlen dolognak tartotta, s emiatt a pár másik fele átélte a bukást (többször is), mégis sikerült belátniuk közösen, vagy a kezdetben ellenkező félnek, hogy az abszolút javakhoz való ragaszkodás segít nekik mélyebbre ásni, jobban alapozni, helyre rakni.
Van olyan is, hogy egyik félnek vagy mindkettőnek már volt(ak) szexuális tapasztalata(i), de ebben a kapcsolatában közösen a párjával tisztaságban készülnek. Ilyenkor a szexuális tapasztalattal már rendelkező fél a kapcsolatában a második tisztaságért száll harcba, míg társának elsődleges tisztaságát őrzi ezzel (hacsak nem mindketten ugyanebben a cipőben járnak).
Ha bátorító és bíztató példákat szeretnétek olvasni, vagy kíváncsiak vagytok, kik miért tartották fontosnak a második tisztasághoz való ragaszkodást, szeretettel ajánlom a Biztos Út Blog Második tisztaság témakörében megjelent tanúságtételeit, amiket párok írtak meg a szerző kérdései mentén! Nagyon jó olvasni ezeket a személyes történeteket, és azokat is megerősítik, akik az elsődleges tisztaságért harcolnak, hogy olyasmiért teszik, ami mindenképp megéri!

Bár a tisztaság őrzésének legnagyobb győzelmét azok élvezhetik, akiknek ez mind testestül-lelkestül sikerül, a második tisztaságot választókat ne becsüljük alá túlságosan velük szemben. Nagyon bátor cselekedet, amit felvállalnak, és bizonyos értelemben még nehezebb dolguk is van, mint az elsődleges tisztaságukat őrzőknek. Hadd idézzem a Biztos Út Blog cikkét: "Nincs olyan fázisa egy kapcsolatnak a házasság előtt, ahonnan ne lehetne visszalépni a tisztaságba, és részesülni annak gyümölcseiből."

A tisztaság őrzésében az első és második esélyesek igazából kiegészítik egymás küldetésének megélését, egymás tapasztalatvilágát. Magának a tisztaságban való készületnek is az értelmét mindkét tábor tanúsága erősíti meg legjobban. Azok, akik az első esélyükkel élnek, erőt meríthetnek abból a tudatból, hogy az amit ők választottak annyira nagyon jó, hogy a második esélyért is érdemes harcolni. Azok pedig, akik a második esélyt megragadják, láthatják, hogy a tisztaság megőrzése testi és lelki értelemben is lehetséges dolog - Isten nem kér tőlünk lehetetlenséget -, hisz alátámasztja az első esélyesek táborának példája. A megerősítés pedig mindkettőre ráfér, mert mindkettő nagyon munkás feladat. Akármelyik tapasztalati táborhoz tartozunk, érdemes megismerkedni tanúságtételekkel mindkét tapasztalati körből, hogy erőt merítsünk belőlük célunk eléréséhez.


Az eszközök, amiket az előző bejegyzésemben leírtam, természetesen azok, amiket ajánlok a második tisztaság őrzőinek is. Mivel a cél ugyanaz, az eszközök is azok. Nekik is nagyon fontos megerősítő háttér a kegyelmi térerő, mert őket is ez tudja leghatékonyabban megtartani az úton. És a többi dolog is ugyanannyira fontos. Mindegyik kiegészíti egymást az úton a tisztaság felé.

Lássuk azonban, mik azok a problémák és nehezítő körülmények, amikkel a második tisztaságért küzdők szembesülnek. Amikre plusz megoldást kell találnunk. Itt persze lehet, hogy lesz olyan is, amit az első tisztaság őrzőinek sem árt megszívlelniük.

1. Mivel már létesítettek szexuális kapcsolatot, ezért nekik nehezebb megállni, hogy megtörténjen velük még egyszer. Főleg, ha hajtja őket az önátadási vágy - az mellékes, hogy előtte önátadási vágyból, vagy akármilyen más indokból egyeztek bele a teljes testi közösségbe. Gyötrelmesebbnek tűnhet lemondani arról, amit egyszer látszólag már megkaptak. Szerencsére a szexualitás olyan dolog, ami személyes szövetség és nem mechanikus cselekedet, tehát egyáltalán nem ugyanazt nem kaphatjuk meg. Emiatt éri meg mégis a várakozás. Egy nagyobb jóra várakozunk.

2. Nehezebb megállniuk a kevesebbnél. Hamarabb elkaphatja őket a vágy a több iránt. Ez azonban kétélű dolog, és megvan a jó oldala is. Pont azért, mert tapasztaltabbak, nagyon is jól tudják, mit kerüljenek, mi az, ami könnyen odavezeti őket, és ezt el is tudják megfelelő energiabefektetéssel kerülni.

A most következő szól a másik tábornak is, mert nekik is lehetnek ilyen problémáik:

3. Csábító lehet számukra, hogy rossz félmegoldásokat találjanak, amivel látszólag nem sértik meg annyira a tisztaságot, mint a teljes testi kontaktussal. Gondolok itt az önkielégítésre, egymás kielégítésére a teljes testi közösség kerülésével, vagy a közösülés megszakítására. Mindegyik esetben a látszat csal, és furán hangzik talán, de rosszabbak, mint az esetleges teljes testi önátadás.
Az önkielégítésről már írtam az előző bejegyzésben. A másik kettő még nem merült fel, mert később szándékoztam róla írni, a házasságra való felkészülés céljából a házaséletről és a fogamzásgátlás témája kapcsán. (Hiszen írtam, egészen házasságig fogom vinni a sorozatot, sőt, még a házasságba is bepillantunk.) De most vegyük egy kissé elő őket. Az egymás csúcsra juttatása és a közösülés megszakítás természetesen azt feltételezi, hogy a pár nem áll meg a kevesebbnél, mert játszik a tűzzel, óvatlanok. Azt lássuk tisztán, hogy  ez a kettő a házasságon belül sem állja meg a helyét.
A szexualitás Isten gyönyörű terve szerint a következő célokra lett teremtve: gyermekek nemzésére és kölcsönös örömszerzésre (mindkét aspektusa egyaránt fontos, még akkor is, ha az egyházi gyakorlatban régen az volt a szokás, hogy az első aspektust túlhangsúlyozzák - szerencsére manapság ez már nem így van). És a helye a házasságban van. Minden olyan cselekedet, amely e kettő ellen irányul, nem helyénvaló. Tehát mind a termékenység kizárása, mind pedig az öncélú örömszerzés. Az önkielégítés ez utóbbi kategória miatt nem jó, míg az egymás csúcsra juttatása teljes testi közösség nélkül, ill. a közösülés megszakítása azért nem jó, mert kizárja a termékenységet.
Persze a két utóbbi más okokból sem szerencsés. Az egymás kielégítése pont azért, mert az önkielégítéshez hasonlóan megágyaz annak, hogy legközelebb már ne tudják türtőztetni magukat a párok a teljes testi közösségtől (helyettesíteni ezt nem fogja tudni soha, erről írtam az önkielégítésnél). Aki ilyen messzire elmerészkedik, az már igencsak szexuális tevékenységet folytat, még ha a legvégső lépést nem is tette meg, és ezzel egyértelműen a tisztaságát is már elveszítette, lelki értelemben teljesen, míg testi értelemben méricskéli, hogy még meddig mehet el. Jézus azt mondta a paráznaságról: aki bűnös vággyal néz asszonyra, az már szívében paráználkodott vele. Azaz a belső világunkból indul ki a bűn, és nem akkor keletkezik, amikor elkövetjük, hanem amikor beleegyezünk. Ezért aki már idáig eljutott, az már lemondott a tisztaságáról, beleegyezve a helytelenbe.
Ez utóbbi még jobban igaz a közösülés megszakítására. Hiszen ott már a végső lépéssel kacérkodnak. Ez is a termékenység kizárása miatt nem helyes. De van ennek is még egy indoka, ami miatt nem is bölcs alkalmazni. Mégpedig az, hogy hosszútávon impotenciához vezethet.
A legjobb megoldás még mindig az, ha a pár erős elhatározásához tartja magát, hogy kerüli az odavezető alkalmakat is, ezért megáll nagyon alacsony szinten a szexualitásban. Ennél hatékonyabbat még nem találtak ki.

4. Ha vegyes párosról van szó, az a fél, akinek már volt szexuális élménye, úgy érezheti - alaptalanul is - hogy a másik nem a tisztaság őrzése miatt kerüli a kedveskedést, hanem azért, mert nem kívánatos számára. Ez nagyon kínzó érzés tud lenni. De csak érzés. Ezt rendbe lehet tenni - fejben. Beszélgetéssel, egyéb önátadási formák gyakorlásával. És nem árt az illetőnek önmagában is tisztáznia, hogy ez nem a valóság, csak annak a következménye, hogy neki már volt tapasztalata, és emiatt torzítanak az érzései.

Most így hirtelen több nem jut eszembe, de ha nektek esetleg mégis lenne mit hozzáfűzni, akkor írjátok meg feltétlen, hogy kiegészíthessük a fenti sorokat.

Ami miatt nagyon is ajánlom a második tisztaság őrzését azoknak, akiknek már volt(ak) szexuális élményei más partnerrel mint a jelen párja, az az, hogy a lelki tisztaság visszanyerése abban is segíti őket, hogy előző önátadásuk sebeiből meggyógyulhassanak amíg várnak a leendő házastársukkal való együttlétre. Minél kevesebb sebbel megyünk bele egy kapcsolatba, annál egészségesebb légkört tudunk benne kialakítani.

Legközelebb most már tényleg az önátadás nem testi formáiról lesz szó. Éppen itt lesz az ideje. Mert most már nagyon alaposan átbeszéltük a testi oldalt, míg a legjobb megoldások az önátadási vágy megélésére az együttjárás alatt még nem is kerültek szóba...
A későbbiekben pedig szeretném előre vetíteni, hogy amikor eljutunk a házasságra való készülethez, lesz még szó a szexualitásról. (Házasélet, férfi és női szexualitás, Természetes CSaládTervezés, fogamzásgátlás, stb. - olyan dolgok, amiket érdemes előre tudni és átgondolni.)


Folytatása:
XXIX. Intimitás a keresztény kapcsolatban 8. - Az önátadás más kifejező formái

Előzménye: 
XXVII. Intimitás a keresztény kapcsolatban 6. - Eszközök a tisztaság megőrzéséhezÖnkielégítésről bővebben

Megjegyzések

 1. Kedves Manka!
  Kérdésem lenne, a 3. pontban írt félmegoldásokkal kapcsolatban.... Írtad, hogy az egymás csúcsra juttatásának a házasságban van a helye, viszont a megszakításos közösülésnek ott sem (mondjuk ezzel személy szerint nem tudok egyet érteni..). Viszont a férfi szempontjából a csúcs hasonló végkimenetelű, mint a közösülés megszakítása. Ebben az esetben mi a helyzet? Előre is köszönöm válaszod, szép napot: Mingu :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Mingu!

   Köszönöm kérdésed, nagyon sokat segítettél, ugyanis arra ösztönöztél, hogy nézzek még alaposabban utána az Egyház tanításának a megjegyzésedben szereplő mindkét "félmegoldás" esetében, és úgy találom, javítanom kell azon, amit eddig írtam. Az egymás csúcsra juttatása sem tartozik azon dolgok közé, amelyek megengedhetőek a házaséletben. (Ezután a válasz után korrigálom saját bejegyzésemet, és bocsánatot kérek mindazoktól, akik idáig olvasták, és akiket félrevezettem.)

   A kérdésfeltevéssel kapcsolatban pontosításra lenne szükségem. Próbáltam helyesen értelmezni azt, amit írtál.
   Az az alap kérdés, hogy a férfi esetében az egymás csúcsra juttatása (házasélet keretében) is impotenciát okoz, és akkor azt miért írtam, hogy szabad? Vagy az, hogy miért nem ajánlott a házaséletben a megszakított közösülés? (ez implicite volt benne)
   Amennyiben az elsőről van szó, a válaszom ez: akár impotenciát okoz, akár nem, a termékenység kizárása miatt nem elfogadható a házasság előtt és alatt. És ez utóbbi a válasz a második implicit kérdésre is.
   (Nem tudom, milyen állapotban írtam ezt a bejegyzést - mennyire lehettem fáradt - de átolvasva azonnal rájöttem magam is, hogy nem következetes az állításom, ezért is néztem utána annak, mi az irányadó.)
   Nem vagyok szexológus, tehát szexuális kérdésekben mindenképp fenntartom a tévedhetőség jogát. Te esetleg az vagy? Tudsz információval szolgálni? Mert esetleg ezzel is több lehetne ez a bejegyzés.

   Ami a válaszom indoklását illeti, a házasélet szent dolog. Isten terve szerint pedig a termékenységre és örömszerzésre irányul. A megszakításos közösülés és (az egymás kielégítése is) az előbbi céljával helyezkedik szembe, kizárva teljesen a fogamzás lehetőségét.
   A termékenység kizárását már az ószövetségi teológia is helytelenítette, és bűnnek tartotta Isten ellen. Fenn is maradt egy történet erről a Teremtés könyvében, egy kis kitérés Júda családjának történetére József történetén belül (Ter 38,1-30). Júda első fia feleségül vett egy Támár nevű nőt, miután meghalt, a szokás szerint az öccse vette el a bátyja özvegyét, hogy utódot támasszon neki. Legalábbis így kellett volna tennie, de ő megmakacsolta magát és "a földre ontotta a magot". A történetben azért halt meg ez a fiú is, mert Isten előtt nem kedves dolgot tett. És a többi testvére is mind ezért veszett oda, mert mind sorban feleségül vették ezt az asszonyt, de nem termékenyítették meg, hanem kizárták a termékenységet.
   Ez a teológiai tanítás később is fenn maradt. Az egyedüli elfogadott dolog pedig a természetes családtervezés, mert ott nem történik semmi olyan, amivel megakadályoznák a fogamzást. Teljesen más ugyanis termékeny napokon önmegtartóztatást gyakorolni, mint megszakítani az aktust.
   Az Egyház tanítását Kovács Gábor atya fejti ki nagyon érthetően és érzékletesen a Féltékeny Isten c. művében, a Felülbírálják Istent fejezetben. Ajánlom elolvasásra: http://hagiosz.net/?q=feltekeny14

   Köszönettel:
   Zsófi :)

   Törlés
  2. Köszönöm szépen a válaszod, igazán kielégítő volt!Nem vagyok szexológus, csak egy lány, aki jegyességre készül a barátjával :) És próbálom a látóköröm szélesíteni, pusztán ezért volt a kérdésem.
   Egyébként a feltett kérdésem, a férfi csúcsra juttatásával kapcsolatban arra vonatkozott, amit elsőkörben megválaszoltál, köszönöm!
   Kriszti

   Törlés
 2. Kedves Manka!

  Köszönjük a bejegyzéseidet és ---
  nagyon várjuk a folytatást a jegyesemmel - amit eddig írtál, az tiszta volt eddig is, de nagyon jó megerősítést olvasni.
  Viszont ami elvileg innentől jönne, az retttttentően fontos és érdekes, és bizonyosan sok újat mond...
  Köszi!
  Bárányka

  VálaszTörlés
 3. Ó, bocsánat, valamiért nem hozta be a folytatást, de megtaláltam! :) Köszi!

  VálaszTörlés
 4. Kedves Bárányka!

  Azt hiszem, meg kell igazítanom a linkeket, akkor rendben lesz. ;-) Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmem.
  Örülök nektek! :-)

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Az új blogom - igazából csak költözöm

Blog átalakítás alatt

Hivatás- és méltóságtudatos öltözködés, smink 1. - Keresztény lányok, nők és a világi divat