Önkielégítésről keresztény lányoknak 2. - Értelmi megfontolások egy érett döntés meghozatalához

Kedves önkielégítéssel küzdő Lánytestvérem!

Ebben a bejegyzésben arra fogunk érveket keresni, hogy valahol a lelked mélyén miért érzed jól, hogy nem jó, amit csinálsz. Hogy miként hat rád ez a cselekedet, és miért akarja Isten, hogy felhagyj vele. 

Fontos, hogy higgy benne, hogy lehetséges letenni ezt a szokást/cselekedetet. Mert akkor kész vagy minden áldozatra ezért, és valóban sikerülhet is. Isten minden bizonnyal segíteni fog ebben téged, hiszen Ő akarja, hogy tiszta legyél előtte. És ami nagyon fontos: a tisztaság mindenek feletti, abszolút érték. Olyasvalami, amit épp emiatt vissza lehet nyerni. Meg lehet őrizni, és talán ez a küzdelem közelebb is fog hozni titeket a te Megváltóddal, a mi irgalmas Urunkkal. Rá fogsz jönni, Ő képes neked erőt adni az önuralomhoz, vezethet, hogy amikor neki akarsz fogni, helyette felállj és imádkozz megmenekülésért. Sőt, ha megkéred, adhat neked olyat is, hogy ne érezz rá vágyat.
A tisztaság őrzéséről itt találsz további gondolatokat.

Esetleg olvashattad, vagy hallhattad másoktól a világi médiumokon, embereken keresztül, hogy a maszturbáció tulajdonképpen természetes, helyes, sőt segíthet is.
Igazából ez egy hatalmas megvezetés. Még akkor is, ha manapság ez egy általánosan elfogadott "tény" - a szexuális forradalom óta. Lehet, hogy hülyének néznek, amiért te nem érzed jól magad ebben a cselekedetben, és nem bízol abban, hogy a kiélése a helyes. De neked van igazad. Oka van annak, hogy valahol érzed, hogy ez nem helyes.
Ami a nők szexualitását, intimitását igazából segíti, az a bizalom, amit megélhet akkor, amikor azzal a férfival van együtt, aki egy életre elkötelezte magát mellette, aki úgy, ahogy van, mindenestül szereti, tiszteli és becsüli. Ilyenkor nem sérülhet, megértő és elfogadó légkörben kiteljesedhet. A szexualitás olyan dolog, ami nem rögtön lesz fantasztikus két ember között. Mennél közelebb vagy lelkileg a párodhoz, annál belsőségesebbé válhat. De ez feltételezi azt, hogy sokat kommunikáltok (beszélgettek) egymással, és tökéletesen megbízol benne, mert ismered. És időbe telik, míg kibontakozik két ember között az önátadás mindent elsöprő, magasságokig emelő volta. Ahhoz pedig kell két ember szeretete és türelme.
A maszturbáció ezzel szembe megy. Mert arra fog ösztökélni, hogy a rövidebb, könnyebb utakat és az önzést válaszd a kitartás és önzetlenség helyett. Két ember önzetlen önátadása valami felszabadító és rendkívül boldogító titka az életnek. A helyén kell kezelni és megadni a méltóságát. Ráadásul az önkielégítés gyengítheti más területeken is az önfegyelmedet, ami szintén nem jó neked. Ha megszokod, hogy a könnyebb utat választod, az máshol is megmutatkozhat.

Megfigyeltem valakin, aki szintén benne volt az önkielégítésben, és ezen keresztül a helytelen önszeretetben, vagyis önzésben, hogy az ez által létrejött elszigetelődése hajlamosabbá tette a depresszióra. Talán te is most depresszív állapotban vagy, vagy közel jársz hozzá.

Van még valami, érinthet bennünket is, és hajlamosíthat az önkielégítésre és a depresszióra is. És ez a pornófüggőség. Most nem feltétlen a nézhető formátumú pornóra gondolok első sorban. Ránk, nőkre a hallomás/olvasás útján "beszerezhető", vagyis a fantáziálható pornó van nagyobb hatással. Ilyenek az olcsó "romantikus" regények, amelyek izgató dolgokkal tömik a valódi romantikára vágyó lelkünket. De a valóság az, hogy ezek hamis romantikus elképzelésekkel mérgeznek bennünket, és tulajdonképpen lényegüket tekintve pornók. A pornó sok szempontból rossz. 1. a szexualitást ledegradálja technikára, mechanikára; 2. a férfit és a nőt tárggyá alacsonyítja; 3. olvasóját/hallgatóját/nézőjét/fantáziálóját helytelen, eltárgyiasult szeretetre/szexualitásra tanítja; 4. gyengíti az akaraterőt, ösztönzi az önzést, és az önkielégítést, ezáltal hajlamosít a depresszióra is. És még egy hatását figyeltem meg: a pornófüggő úgy érezheti nincs szüksége egy másikra, vagy A MÁSIKRA. 
Ha ezzel küzdesz, a YouTube-on van fenn egy nagyon jó előadás Záhonyi Viktortól ebben a témában, ahol nagyon jó érveket és hathatós segítséget kaphatsz!

Hogy rányomhatja-e a későbbi házaséletünkre a bélyegét? Hát, nehéz megmondani, mert ez lehet mindenkinél más, és riogatni egyáltalán nem szeretnélek. Felesleges is lenne, hiszen maga a házastársaddal megélt intimitás annyival több, teljesebb, mint amit az önkielégítés valaha adhat. Az önkielégítés tulajdonképp sose elégít ki igazán, ezért is csapda. Újra és újra meg kell tenned, de a felét se adja annak a fantasztikus örömnek, amit maga a házastársi testi-lelki közösség. Elképzelhető, hogy tulajdonképpen te magad is érzed, inkább egy párra vágysz és nem a magad által okozott örömökre. Esetleg már megfogalmazódott benned az önátadás vágya, de az iránya egyelőre még nem irányulhat más felé, mert nem találtátok meg egymást a pároddal. Ha így van, akkor van egy jó szokás, amit addig megtehetsz, amíg belép az életedbe az a bizonyos valaki. Mivel a Mennyei Atya már most tudja, ki az, akivel egymásnak szánt titeket, már most is imádkozhatsz érte, bár most még névtelenségbe burkolózik. Imádkozhatsz a lelki előmeneteléért, hogy megtaláljátok egymást, és hogy felismerd, hogy ő az. Hidd el, ez az ima közelebb fog már most vinni hozzá lelkileg, és segít belehelyezkedni Isten akaratába. 
Ha kapcsolatban vagy, akkor viszont talán már érezheted is, hogy az önkielégítés valamiféleképpen hatással van a kapcsolatodra is. Bizony. Az önzésre sarkalló, elszigetelő (vagyis akár bizalom ellenes), vagy akaratgyengítő hatásait fel lehet fedezni. Pl.: jobban keresed a magad örömét, kevésbé van erőd áldozatot hozni a másikért, nehezebben nyílsz meg neki, vagy épp nehezebben állsz ellen a testi kísértésnek, amit a párod közelsége jelent. Ilyen módon az önkielégítés valóban kihathat a későbbi életedre, házaséletedre is, és valóban oka van annak, hogy érdemes leszokni róla, hogy hosszútávon nyersz vele, ha leteszed.

Először is, tisztázzunk egy nagyon fontos tényt, amit ki kell mondanunk róla: az önkielégítés bűn.

Az önkielégítés azért bűn, mert a házasságban megélt szexualitás ellen irányul, azzal, hogy önzőn önmagunk felé fordít, elszakít Isten kegyelmétől (mint minden bűn). Gyengíti az akaraterőnk. Az együttjárás alatt gyengíti az elszántságot a házasságig való tisztaság őrzésére. A házasságban pedig nem csak a másik ember méltóságát bántja, hanem a házassági közösség szentségét is. A személyesség eltűnik belőle, hiszen a másik ezáltal kiszorul. Minden, amit Isten megálmodott számunkra a házastársi örömszerzésben, sérül. Nem a másik öröme a cél, kizárja a gyermekek megfoganását, én nincs benne egy MÁSIK SZEMÉLY. Bármily furcsa, igazából nagyobb bűn, mintha a feleknek nem sikerül megőrizniük házasságig a tisztaságukat (értsd jól, ez nem felmentés vagy felbuzdítás a rosszra!). 

Hadd idézzem neked a Katolikus Egyház Katekizmusát, ahol olyan szépen fogalmazták meg:
"Az Isten szeretet: benső életét a személyes szeretetközösség misztériumában éli. Azáltal, hogy a férfi és a nő emberi természetét a saját képmására teremti, a lelkiismerettel együtt beléjük oltotta a szeretetre és a közösségre szóló meghívást, azaz képességet és felelősséget." […] A szexualitás az emberi személyt minden szempontból érinti testének és lelkének egységében. Sajátosan az érzelmi életre vonatkozik, a szeretet és az élet továbbadásának képességére, általánosabban az alkalmasságra, hogy közösségi kapcsolatot teremtsen másokkal. […]A tisztaság a szexualitás személybe integráltságát jelenti, azaz az ember belső egységét a maga testi és lelki valóságában. A szexualitás, amelyben az embernek az anyagi és biológiai világhoz tartozása jut kifejezésre, akkor válik személyessé és valóban emberivé, amikor beépül a személytől személyhez irányuló kapcsolatba, a férfi és nő kölcsönös, teljes és időben korlátlan odaadásába. A tisztaság erénye tehát őrzi a személy épségét és az odaadás teljességét. […]A tisztaság megköveteli az önuralom megszerzését, ami nevelés az emberi szabadságra. Az alternatíva világos: vagy az ember parancsol a szenvedélyeinek és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt és boldogtalanná válik. "Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudniillik személyként, belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg." Aki hűséges akar maradni keresztségének ígéreteihez és ellen akar állni a kísértéseknek, annak használnia kell a megfelelő eszközöket: az önismeretet, az életkörülményeinek megfelelő aszkézist, az isteni parancsolatok iránti engedelmességet, az erkölcsi erények gyakorlását és az imádsághoz való hűséget. "A megtartóztatás ugyanis összeszed minket és elvezet arra az egységre, amelyből sokfelé szétszóródtunk." […] A tisztaság erkölcsi erény. Isten ajándéka is, kegyelem, lelki tevékenység gyümölcse. […]A tisztátalanság (lat. luxuria) a nemi gyönyör rendetlen vágya vagy féktelen élvezete. A szexuális gyönyör erkölcsileg akkor rendetlen, amikor önmagáért, az élet továbbadására és a szeretetre rendeltségén kívül keresik. Az önfertőzés (lat. masturbatio) a nemi szervek szándékos izgatása nemi öröm szerzése céljából. "Mind az egyházi Tanítóhivatal -- a hagyomány állandó folyamatában --, mind a hívők erkölcsi érzéke bizonytalankodások nélkül állítja, hogy az önfertőzés önmagában és súlyosan rendetlen cselekedet." "Bármi legyen is a motívuma, a szexuális képesség szándékos használata a normális házastársi kapcsolaton kívül lényegében mond ellent rendeltetésének." Ilyen esetben a szexuális élvezetet, melynek "az erkölcsi rend szerint az igazi szerelem, a teljes, kölcsönös odaadás és az emberi élet továbbadása összefüggésében kell megvalósulnia, az e rend által megkövetelt szexuális kapcsolaton kívül keresik". Ahhoz, hogy a személyek erkölcsi felelősségéről helyes ítéletet alkothassunk és a lelkipásztorkodásnak irányt mutathassunk, figyelembe kell venni az érzelmi éretlenséget, a szerzett szokások erejét, a szorongásos állapotot és egyéb pszichikai vagy társadalmi tényezőt, amelyek enyhíthetik, talán a minimumra is csökkenthetik az erkölcsi bűnösséget.”

Az utolsó mondatot direkt azért szúrtam be, hogy tudd, vannak az önkielégítésnek olyan tényezői is gyónási-gyóntatási szempontból, ami alapján másképp kerül megítélés alá. Talán ezzel a tudással biztosabban meg tudod különböztetni a bűn mértékét, amit elkövettél (ha netán aggályosságra lennél hajlamos).

És most, hogy látod, milyen rosszal van dolgunk, mennyire van károdra, és tisztán látod, hogy nem ezt akarod, változtatnod kell! Döntést kell hoznod. Egy döntést a jó mellett. Nincs későn.
Határozd el magad, és kérd hozzá Isten segítségét. Mert ha csak egyedül küzdesz vele, akkor nagyon nehéz dolgod lesz, és egy reménytelen küzdelemre ítéled magad. Saját erőből leküzdeni ezt lehetetlen. De az Úr oldalán ez nagyon is lehetséges! Ő tud és akar is segíteni! Ő meg tudja neked adni, hogy végleg és teljesen képes legyél letenni. Hogy ellen tudjál állni. 

Szóval, imádkozzuk el még egyszer: 

Jóságos és irgalmas Mennyei Atyánk, aki elküldted Egyszülött Fiadat azért, hogy minket visszavezessen a Te Szereteted teljességébe! Küldd el nekünk Szentlelkedet, hogy erőt kapjunk küzdelmünkhöz a tisztaságunkért! Bocsásd meg nekünk, hogy megbántottunk téged, és önmagunkat választottuk a Te Szereteted, a Te Utad helyett! Bocsásd meg gyengeségünket, erőtlenségünket, hogy nem álltunk ellen a bűnnek és az odavezető alkalmaknak! Önts elgyengült tagjainkba erőt és bátorságot! Távoztasd el tőlünk a bűntudatot, félelmet, és szégyenérzetet, melyek megakadályozzák, hogy Hozzád fussunk! Tisztítsd meg testünket, lelkünket, szívünket és elménket, gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, hogy ismét tisztaságos szent templomai lehessünk a Te Szentlelkednek! Add kegyelmedet, hogy tisztaságunkat erős akarattal őrizni tudjuk Neked, (és annak akit számunkra életünk társául választottál)! Köszönjük Neked, hogy szereteteddel már megelőztél minket, és indítod szívünket a jóra! Köszönjük, hogy bizalommal fordulhatunk Hozzád, mert Te segítesz és felemelsz minket! Hála és dicsőség a Te szent nevednek most és mindörökké! Amen.


A következő bejegyzésben fel foglak téged fegyverezni a tudással, ami segít neked a küzdelemben. Ellátlak téged minden szükséges tudnivalóval. Onnantól kezdve nem leszel kiszolgáltatott. Jól hangzik, ugye?
Következő bejegyzés
Előző bejegyzés

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Az új blogom - igazából csak költözöm

Blog átalakítás alatt

Hivatás- és méltóságtudatos öltözködés, smink 1. - Keresztény lányok, nők és a világi divat